می خواهید وسایل و اقلام گمشده خود را پیدا کنید؟ می خواهید وسایل و اقلامی را که پیدا کرده اید به صاحبانشان بازگردانید؟ کافیه تو یابنده ثبت بشه!

برای ثبت وسایل گمشده به قسمت ثبت اقلام گمشده و برای ثبت وسایل پیدا شده به قسمت ثبت اقلام یافته شده مراجعه کرده و با ثبت مشخصات خود آن را روی یابنده ثبت کنید.

پس از ثبت اقلام حتماً به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعال سازی کلیک کنید.

برای نحوه ثبت آگهی می توانید به قسمت راهنما مراجعه کنید.Instagramtelegram channel
yabande app

اگر دوست داری تبلیغ ببینی بیا تو

yabande app